Gamuda Land Việt Nam đồng hành giải bơi chải truyền thống quận Hoàng Mai lần 2