Nơi sức sống hội tụ

Tuyển dụngAdmin Officer

Chúng tôi rất vui mừng khi thông báo rằng Gamuda Land Việt Nam đang tìm kiếm ứng viên cho vị trí Admin Officer. Hãy bắt đầu con đường sự nghiệp mới của bạn tại Gamuda Land. Dưới đây là mô tả công việc cho vị trí này.  

Marketing & Leasing Trainee

Chúng tôi rất vui mừng khi thông báo rằng Gamuda Land Việt Nam đang tìm kiếm ứng viên cho vị trí Marketing & Leasing Trainee. Hãy bắt đầu con đường sự nghiệp mới của bạn tại Gamuda Land. Dưới đây là mô tả công việc cho vị trí này.   

Event & Marketing Executive

Chúng tôi rất vui mừng khi thông báo rằng Gamuda Land Việt Nam đang tìm kiếm ứng viên cho vị trí Event & Marketing Executive. Hãy bắt đầu con đường sự nghiệp mới của bạn tại Gamuda Land. Dưới đây là mô tả công việc cho vị trí này.   

Technician Trainee

Chúng tôi rất vui mừng khi thông báo rằng Gamuda Land Việt Nam đang tìm kiếm ứng viên cho vị trí Technician Trainee. Hãy bắt đầu con đường sự nghiệp mới của bạn tại Gamuda Land. Dưới đây là mô tả công việc cho vị trí này.  

Security Supervisor

Chúng tôi rất vui mừng khi thông báo rằng Gamuda Land Việt Nam đang tìm kiếm ứng viên cho vị trí Security Supervisor. Hãy bắt đầu con đường sự nghiệp mới của bạn tại Gamuda Land. Dưới đây là mô tả công việc cho vị trí này.