Nơi sức sống hội tụ

Đăng ký thông tin

Quan tâm tới loại hình nhà

Chung cư
Kích thước
100m-
100m-150m
150m+
Giá
150K-
150K-200K
200K+
Nhà Liền kề
Kích thước
80m-
80m-120m
120m+
Giá
300K-
300K-400K
400K+
Biệt thự song lập
Kích thước
200m-
200m-300m
300m+
Giá
500K-
500K-600K
600K+
Biệt thự đơn lập
Kích thước
250m-
250m-350m
350m+
Giá
800K-
800K-1M
1M+