Nơi sức sống hội tụ

Chủ đầu tư

Giải thưởng Bất động sản Việt Nam 2015 - Khu đô thị tốt nhất Hà Nội
Giải thưởng Rồng Vàng 2012 do Tạp chí Vietnam Economic Times trao tặng
Công viên Yên Sở nhận giải thưởng "Thiết kế Kiến trúc cảnh quan, 2011" do Viện Kiến trúc Cảnh quan Malaysia (ILAM) trao tặng.
Chứng nhận "Quản lý chất lượng" do SIRIM QAS trao tặng
Chứng nhận "Quản lý chất lượng" do IQNet trao tặng
Chứng chỉ CONQUAS